Frenz Of Tentera Negara

Selamat datang Ke Blog TENTERA NEGARA. Tulisan untuk bacaan, berdasarkan pertimbangan penulis. #IniBlogBukanKauYangPunya

Wednesday, 30 November 2016

JOM SAKSIKAN UCAPAN PENUH TPM DALAM PERASMIAN PERSIDANGAN PEMUDA-WANITA-PUTERI UMNO


Antara Ucapannya:

"Demokrasi politik seharusnya diterjemahkan melalui proses pilihan raya. Parti mana yang menang maka parti itulah yang sah memerintah negara, tetapi sekarang tidak lagi..."

"Demokrasi kini dipadankan dengan demonstrasi. Bagi mereka, berdemonstrasi dianggap sebagai parameter kepada demokrasi. Sesiapa yang menentang amalan demonstrasi, maka mereka dianggap sebagai tidak demokratik,"

Friday, 11 November 2016

JOM BACA! SYARAHAN TPM @Zahid_Hamidi DI OXFORD UK

Syarahan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi di Auditorium Malaysia, Pusat Pengajian Islam Oxford (OCIS), Universiti Oxford, London.

Saya bercakap hari ini bukan sahaja sebagai seorang Muslim sejati, tetapi juga sebagai rakyat Malaysia dan mewakili umat Islam di dunia Melayu. 

Islam sebagai agama yang terakhir diturunkan, dan Nabi Muhammad yang menjadi contoh kepada agama ini bukan diutuskan sebagai ‘rahmat bagi orang yang beriman’ (al-Taubah: 61) tetapi kepada semua makhluk, (al-Anbiya ‘: 107). 

Al-Quran mengandungi ajaran yang menganjurkan umat Islam supaya berlaku adil kepada mereka yang dibenci. “Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kumpulan membuat anda melakukan ketidakadilan. Keadilan dituntut kerana ia paling dekat dengan taqwa “(al-Mai’dah: 8): 

Dalam sejarah panjang Islam di beberapa bahagian di dunia, seperti Sepanyol, beberapa bahagian di Afrika dan Asia Barat, Balkan dan Asia Selatan dan Tengah dan dunia Melayu, prinsip keadilan dan mengasihani ditegakkan oleh ramai pemimpin politik, cendikiawan dan pentadbir daripada pelbagai institusi politik, pendidikan, dan undang-undang. 

Walaupun terdapat pelbagai cabaran dalaman dan luaran yang perlu dihadapi, ia adalah etika ketamadunan sejagat yang sebenar. Kedatangan dan penyebaran Islam di Alam Melayu bermula pada abad ke-7 dengan transformasi pandangan dunia dan rangka kerja etika, budaya dan sosiopolitik daripada orang tempatan. Menjelang abad ke-12 dan ke-13, proses ini berkesan dipergiatkan dengan berkesan oleh generasi ulama dan individu lain yang berasal dari Hadramaut, tanpa sebarang bantuan ketenteraan. 

Di sini, tamadun Islam bercambah untuk beberapa abad yang berpusat di beberapa bandar utama seperti Melaka dan Acheh. Ia telah bertahan sekalipun mengalami beberapa penaklukan dan penjajahan dalam tempoh jangka panjang di beberapa bahagian alam Melayu yang lain oleh Buddha Thai, Portugis Katolik dan Sepanyol, Belanda Protestan, dan British Anglican, dan juga Shintoist Jepun. 

Malaysia pada hari ini menjadi pusat demokrasi pelbagai agama dan budaya yang menjadi kebanggaan kami, yang paling lama terjalin tanpa gangguan dalam sejarah dunia Islam moden. Sementara umat Islam membentuk majoriti dan dengan pematuhan kuat terhadap Islam, hak-hak agama, bahasa, budaya dan sosioekonomi rakyat yang menjadi penganut agama lain bukan sahaja diterima tetapi diraikan. 

Kepentingan bahasa Melayu sejak sekian lama, sebagai bahasa kebangsaan, tidak menghalang kita daripada menyokong sekolah vernakular seperti Tamil dan Cina, program televisyen nasional dalam bahasa-bahasa vernakular pada waktu perdana. Majoriti rakyat Malaysia yang paling kaya, sejak merdeka, adalah bukannya dari kalangan Melayu Islam atau Bumiputera tetapi daripada rakyat bukan Islam. 

Toleransi unik ini, yang kita panggil Muhibbah, berasal dari perkataan Arab iaitu ‘hubb’, yang bermaksud cinta, menimbulkan cabaran tertentu terhadap aspirasi integrasi nasional kita, namun kita berjaya melepasinya. Kita adalah satu contoh perpaduan dalam kepelbagaian di dunia ini. 

Rakyat dan kerajaan menyedari kepentingan utama dalam menolak segala bentuk ekstremisme, radikalisme, dan keganasan. Oleh itu, kita dapat menjalankan aktiviti harian tanpa rasa takut, tidak seperti di beberapa negara lain. Punca Radikalisasi Terdapat banyak faktor saling berkait yang membawa kepada ekstremisme, radikalisme, peperangan dan keganasan. 

Dalam dunia globalisasi, kesan radikalisme dan ekstremisme terhadap hubungan dan keselamatan antarabangsa dan kesannya tidak hanya terhad kepada umat Islam tetapi juga kepada mereka yang menganut agama lain dan ideologi sekular. Ini sering kali disalahertikan dalam nama-nama agama, ideologi, Raja, negara, kesucian etnik dan bahasa, bahkan kemanusiaan. Penjajahan Eropah di Amerika Latin, beberapa bahagian Afrika dan Asia telah dilakukan atas nama Tuhan dan negara. Seperti yang kita semua tahu, emas dan kekuasaan adalah tujuan sebenar ia dilakukan. 

Perang Dunia Pertama dan Kedua serta perang Korea dan Vietnam boleh dikaitkan terutamanya di atas sebab-sebab ideologi. Tragedi Balkan pada asasnya berdasarkan atas alasan etnik-agama. Pembunuhan beramai-ramai di negara majoriti Kristian Rwanda adalah sebahagian besarnya didorong oleh fahaman berpuak; perang saudara Uganda disebabkan terutamanya oleh agama Kristian radikal, pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Ivory Coast adalah diakibatkan oleh etnik-agama, yang dilakukan oleh orang asli dan Kristian. Perang saudara Sri Lanka lebih satu dekad antara kumpulan pemisah minoriti Hindu-Tamil yang menggunakan kaedah sama yang diguna pakai pengganas muslim- menentang kumpulan majoriti Sinhalese Buddha didorong oleh faktor agama dan etnik. 

Di sini, fokus kita adalah pengakaran ektremis Muslim, keganasan dan radikalisme. Fenomena ini telah memangsakan bukan sahaja orang yang disasarkan secara langsung, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia dan menyemarakkan perasaan Islamo-phobia. Bagi memahami fenomena ini, adalah penting untuk kita melihat faktor luaran dan dalaman. 

“Untuk mencabut pokok, ia tidak cukup sekadar hanya mencabut ia dari tanah”, kerana baki akar pokok terbabit mungkin masih hidup dan akan terus hidup dan membiak. menghapuskan pokok melibatkan juga mekanisme lain sehingga semua sisa tersembunyi dihapuskan dengan berkesan. 

Dengan cara yang sama tetapi lebih rumit, pengislahan ekstremisme, radikalisme, dan keganasan di kalangan sebilangan kecil umat Islam melibatkan pemahaman yang betul dan tajam terhadap sebab sebenar dalaman dan luaran mereka, dengan penggunaan pendekatan yang bijak dan konsisten serta pelbagai dimensi dalam pencegahan, pembetulan dan hukuman. 

Faktor dalaman Ekstremisme (ghuluw) adalah jenayah mengikut pandangan dan etika Islam, manakala kesederhanaan (wasatiyyah), yang telah diamalkan secara universal sepanjang sejarah Islam, adalah suatu kebaikan yang terpuji (fadhilah). Umat Islam sederhana yang kebanyakannya tergolong dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, telah menghasilkan banyak risalah utama memperincikan pelbagai bentuk ekstremisme, radikal, dan trend keganasan yang telah muncul dari dalam masyarakat Islam bermula dari awal abad Islam. 

Kita boleh menyebut kerja seperti Al-farq bayn al-Firaq oleh Abdul Qahir al-Baghdadi (d.1037), Tahafut al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, dan Munqidh min al-Dalal oleh Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazzali (d . 1111), dan Kitab al-Milal wa al-Nihal, oleh Abdul Karim al-Shahrastani (d.1153) dan lain-lain lagi. 

Ekstremisme wujud walaupun di kalangan ahli Sufi. Pemikir Sufi yang terkenal juga telah mengesan pelbagai trend ekstremisme dari kalangan mereka yang mendakwa benar-benar mengikut ajaran kerohanian dan etika Islam. 

Kita boleh melihat ini dalam dua daripada nukilan popular Islam seperti Risalah al-Qushairiyyah fi ‘Ilm al-Tasawwuf Abdul Karim al-Qushairi (d. 1072) dan Kashf al-Mahjub Ali Uthman al-Hujwiri (d. 1072). Dalam dunia Melayu, nukilan salah seorang ulama terkenal iaitu Nuruddin al-Raniri (d. 1658) yang paling berharga iaitu Hujjat al-Siddiq li-Daf’i al-zindiq dan Lataif Al-Asrar juga boleh dirujuk. Ini dan lain-lain kerja teologi, undang-undang, etika, dan kerohanian diajar dalam pelbagai peringkat pendidikan Islam tradisional dan membantu membentuk pandangan hidup dan amalan umat Islam dalam berurusan dengan pelbagai doktrin asas, prinsip undang-undang dan politik serta kontroversi. 

Malah pembunuh upahan dari puak Khawarij dan Batini iaitu Hashashiyun-, yang berjaya melakukan perbuatan keji yang amat besar untuk beberapa waktu, akhirnya dikalahkan secara intelektual tidak lagi dianggap signifikan secara sosial dalam sejarah kita. 

Ketika ini, istilah ‘Islam Sederhana, fundamentalis, ekstremis dan radikal’ ditafsirkan terutamanya dari perspektif Barat. 

zahiduk

Kebiasaannya, bagi umat Islam yang menolak atau mencabar banyak prinsip dan amalan Islam asas, dan pada masa sama tidak kritis menerima piawaian moral bukan Islam sekular, Barat dan lain-lain, mereka dianggap sebagai golongan sederhana dan inklusif. Umat Islam yang dengan secara bijak menerima kebanyakan prinsip rohani, moral dan undang-undang Islam tradisional dan menghargai secara kritikal beberapa bahan bukan Islam sekular, Barat dan lain dijenamakan sebagai fundamentalis dan eksklusif. 

Mereka yang lebih vokal dituduh sebagai ekstremis, radikal dan mungkin akan disyaki cenderung secara tersembunyi melindungi keganasan. Amalan wacana Islam de-tradisionalisasi dan de-spiritualisasi menjadi lebih ketara sejak abad ke-19. Pengaruh visi Islam yang lebih sempit dan lebih legalistik telah menjadikan kuasa politik elemen paling utama dalam amalan, wacana dan kesedaran agama. 

Undang-undang dan politik secara tradisinya telah diletakkan di kedudukan lebih tinggi berbanding yang diperuntukkan secara tradisinya. Kajian Tafsir Al-Quran dan hadis-hadis yang sempit juga dibuat dari perspektif politik dan undang-undang. Kajian (teologi) dan pendapat dari ahli Sufi diketepikan, seterusnya sumber etikal, spiritual dan intelektual banyak dihalang daripada minda umat Islam. 

Kita juga dapat perhatikan bahawa ulama, penulis dan individu dan kumpulan lain berhaluan kiri yang memberontak secara terhadap pihak berkuasa Islam yang ditubuhkan, diberi status moral lebih tinggi daripada yang lain, berbanding integriti sebenar kehidupan moral mereka serta nilai sebenar sumbangan intelektual dan sosial mereka. 

Detradisionalisasi pendidikan Islam juga mewujudkan penolakan tafsiran yang dibuat oleh falsafah politik Islam. Oleh itu sesetengah penulis yang belajar sendiri dan pertubuhan Islam bermotifkan politik menolak kesahihan kerajaan Islam yang sedia ada dan mencanangkan penubuhan teokrasi Islam mengikut cara mereka dengan matlamat akhir membentuk Khalifah global. 

Selain mengabaikan kedudukan politik konservatif majoriti ulama tradisional, individu dan kumpulan ini juga tidak mengiktiraf pihak berkuasa agama yang dilantik oleh negara itu sendiri yang berperanan untuk menjaga kepentingan dan hal ehwal orang muslim di negara berkenaan. 

Pendidikan Islam tradisional menyemai kepentingan syariat Islam yang terhasil daripada pemahaman betul dan meluas secara beransur-ansur dan aplikasi Islam sebagai satu sistem falsafah dan etika. Tafsiran dan aplikasi syariah telah disemai dengan semangat Maqasid al-Syariah, yang merupakan pantulan dari prinsip falsafah dan etika utama Islam. Ia mengambil kira aplikasi pelbagai konteks sosio-sejarah yang berkaitan apabila kedudukan undang-undang, dan konteks kontemporari kreatif, inovatif mereka. 

Dalam hal ini berijtihad di kalangan pihak berkuasa sentiasa digalakkan. Golongan ekstremis dan radikal secara hampir literal mentafsirkan Perundangan Syariah tanpa pengiktirafan maqasid, konteks sejarah mereka dan juga syarat-syarat semasa. 

Namun begitu, terdapat satu lagi jenis ekstremisme dan radikalisme dalam masyarakat Islam kini. Mereka terdiri daripada kumpulan umat Islam yang vokal yang mahu meliberalisasi dan mengubah Islam dan Syariah Islam, yang didasari daripada beberapa pandangan falsafah moden dan sekular melampau, mengilhamkan dan kebertanggungjawaban terhadap hak asasi manusia, serta tanggapan terhadap kemajuan, pembangunan dan kebahagiaan. 

Walaupun mereka ini sangat kritikal dalam apa juga cubaan untuk memberi nafas baru kesedaran dan amalan dalam masyarakat Islam, mereka nampaknya kurang kritikal dalam mengguna pakai kaedah konsep idea sekular yang ekstrem. 

Walaupun mereka betul-betul menekankan kepentingan melihat tafsiran dan amalan dalam konteks sosio-sejarah Islam tradisional, mereka seolah-olah meninggalkan kebanyakan konteks falsafah, agama, dan sosio-sejarah idea dan institusi moden barat. Walaupun mereka berhujah dan memperjuangkan pendirian mereka atas nama liberalisme dan hak asasi manusia, mereka sering kali tidak menunjukkan semangat liberal tulen terhadap agama Islam konservatif. 

Mereka dengan mudah dilihat mengenepikan hakikat bahawa pandangan hidup Islam tradisional dan pendidikan telah meletakkan kepentingan yang besar terhadap ilmu dan hikmah di peringkat tertinggi, tanpa mengira asal-usulnya. 

Pemikiran dan tamadun awal Islam telah mendapat manfaat daripada penilaian kritikal, penerimaan dan penerapan idea dan institusi asing sebelum Islam. Proses kritis dan kreatif ini dinamakan oleh ulama sebagai Islamisasi. Golongan liberal yang diterangkan sebelum ini, adalah tidak sederhana seperti yang diperkatakan oleh media dan penganalisis. Sama seperti golongan ekstremis agama, golongan liberal yang melampau tidak mewakili suara dan kesedaran majoriti di Malaysia dan di negara-negara lain. 

Dialog di antara mereka dengan rakan bukan Islam dan Barat tidak sampai kepada golongan sasaran. Sebaliknya, dialog ini telah tergelincir daripada matlamat mulia mereka, manakala yang meminggirkan dan meradikalisasikan sesetengah umat Islam. 

Ruang demokrasi yang semakin terbuka dan pengaruh media sosial dalam masyarakat Islam seperti di Malaysia boleh disalahgunakan oleh kedua-dua jenis ekstremis, yang boleh membawa kepada keganasan dan gangguan sosiopolitik, dan membawa kepada kesengsaraan kepada sebahagian besar orang ramai. Kita mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengelakkan senario itu. 

Ini adalah faktor dalaman. Faktor luaran Sebahagian besar umat Islam adalah bukan ekstremis – walaupun beberapa etika-moral tradisional mereka tidak diterima oleh golongan sekularis moden sehinggakan mereka terpaksa mengambil tindakan ketenteraan untuk mempertahankan tanah air dan hak asasi manusia mereka. 

Terdapat beberapa faktor luaran yang telah banyak menyumbang kepada kebangkitan ekstremis Muslim, radikalisasi dan keganasan di seluruh dunia. 

Serangan berterusan dalam pelbagai bentuk terhadap umat Islam dan Islam menjadi faktor luaran seperti yang kita maksudkan. Walaupun ini sudah tentu bukan perkara baru, kejadian berterusan dalam zaman Internet dan pergerakan mudah manusia secara global akan membangkitkan kebencian mendalam di kalangan ekstremis mahupun di kalangan umat Islam biasa, dan akan memberi motivasi kepada sebilangan kecil orang yang hilang panduan untuk mengembangkan tindakan dan ideologi ekstrem dan radikal. 

Serangan bertalu-talu terhadap Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, kritikan yang tidak wajar terhadap sebarang percubaan Muslim untuk hidup menurut prinsip asas syariah, diskriminasi terhadap umat Islam berlaku hampir setiap hari. 

Kebebasan beragama Islam di beberapa negara liberal Barat, yang memperjuangkan hak asasi manusia global, kepelbagaian budaya dan toleransi, nampaknya semakin terhad dengan pelbagai alasan. Tragedi Balkan telah ditamatkan selepas mengorbankan banyak nyawa. 

Tetapi penderitaan yang telah ditanggung sekian lama oleh rakyat Palestin, Rohingya di Myanmar, Thai-Melayu di Selatan Thailand, Bangsamoro di Filipina, dan lain-lain minoriti pribumi Islam di Asia Tengah tidak diselesaikan. 

Kita lihat majoriti mangsa dalam krisis di Afghanistan, Iraq dan Syria adalah umat Islam. Dalam beberapa kes penempatan semula umat Islam dari tanah air mereka, dan hak asasi manusia yang semakin berkurangan, penghinaan dan penderitaan tertentu sebagai rakyat di tanah air mereka sendiri, akan mencungkil kebencian mendalam dan kemarahan bukan sahaja terhadap pelaku langsung, tetapi juga sekutu mereka. 

Negara Islam dan masyarakat antarabangsa mesti bekerja dengan lebih keras untuk mengatasi segala sisa rintangan untuk mencari penyelesaian kekal yang boleh digunakan. Kita percaya bahawa ideologi ekstrem dan radikal adalah produk pemikiran yang amat sesat digabungkan dengan rasa putus asa dan terdesak yang serius. 

Pemikiran itu melahirkan keberanian melulu, yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap bukan sahaja semua undang-undang dan konvensyen antarabangsa, malah nyawa mereka sendiri. Insiden berulang Islamophobia dan ‘double standards’ yang seringkali berlaku terhadap Islam dan umat Islam akan digunakan oleh ekstremis dan militan Muslim untuk merekrut ahli baru mereka di seluruh dunia. Pengislahan Radikalisasi dan Ekstremisasi Kita di Malaysia agak bernasib baik.

 Dalam 59 tahun kewujudan negara moden kita, Malaysia, walaupun mempunyai pelbagai etnik, agama, bahasa dan budaya, telah menidakkan insiden oleh ekstremis agama atau etnik dan radikalisme. Sudah tentu tidak keganasan. Rusuhan kaum yang paling buruk 1969, insiden Memali (1985) dan Kampung Medan, Petaling Jaya (2001) adalah tiga titik hitam dalam ruang luas kanvas putih kewujudan bersama yang harmoni dan aman. 

Mungkin ada satu atau dua insiden lain yang lebih kecil. Kita juga sedar setakat ini, juga tidak mengalami sebarang konfrontasi ganas besar antara orang Islam dan bukan Islam, atau di antara kumpulan yang berbeza daripada Islam berdasarkan tafsiran berbeza daripada Islam sama ada Sunni menentang Syiah, Wahabi menentang Bukan Wahabi, dan lain-lain. 

Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, saya fikir, serba sedikit ketegangan dan salah faham memang wujud dan ia tidak dapat dielakkan dalam mana-mana masyarakat majmuk yang besar. Usaha kita untuk pengislahan ekstremisme, radikalisme dan keganasan melibatkan pendekatan serampang tiga mata dan saling berkait: 

i) pendidikan;

 ii) undang-undang; 

iii) ekonomi dan sosial.

 Sistem pendidikan kita ketika ini daripada yang paling rendah hingga ke peringkat tertinggi telah secara relatifnya berjaya mewujudkan rakyat pelbagai budaya yang berpendidikan, beragama-beretika, mahir dan bersatu. Bagaimanapun kita mesti terus mengukuhkan ciri-ciri positif, menyemak dan membetulkan apa-apa kekurangan dan kecacatan serta menambah ciri baru untuk menangani cabaran masa depan yang bakal muncul. 

Dalam konteks spesifik wacana kita sekarang, kita perlu mentradisionalisasi semula kandungan sistem dengan mengukuhkan pandangan tradisional Islam seperti yang dipersetujui oleh majoriti terbesar ulama tradisional berwibawa dalam pelbagai bidang pemikiran dan kebudayaan Islam. 

Ini perlu dilakukan dengan mengambil kira konteks sejarah yang relevan dan keperluan semasa, serta apa yang bakal berlaku pada masa depan. Kaedah pengajaran dan peperiksaan perlu lebih analitik dengan membuat perbandingan antara agama dan kebudayaan sedunia yang lain. 

Penerapan cara berfikir dan bertindak yang betul dan wajar bukan hanya dijalankan dalam pelarasan pendidikan formal. Ia adalah sebahagian daripada usaha untuk menyemai elemen utama ini ke dalam tradisi pendidikan dan budaya kita dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. 

Di Malaysia terutamanya di bandar dan bandar besar, semua program rasmi secara umumnya melibatkan pelbagai budaya dan agama. Yang paling menonjol terutamanya melalui tradisi ‘Rumah Terbuka’ pada musim perayaan tahunan semua agama utama di negara ini. 

Tetapi kita perlu mempunyai lebih banyak dialog antara agama dan interaksi terutamanya pada peringkat menengah dan pengajian tinggi yang akan membantu menggalakkan persefahaman, belas kasihan, dan kebajikan antara kaum. Kebersamaan perlu ditekankan, tetapi kita tidak boleh memaksa perpaduan tiruan berikutan perbezaan asas dan nyata kerana ia boleh membawa kepada penindakbalasan ekstremisme dan radikalisme. 

Mereka yang merasakan bahawa aspek asas agama, budaya dan identiti mereka secara konsisten ditindas demi pematuhan kepada kehendak yang kuat akan membangunkan kebencian mendalam, kemarahan, dan penentangan. 

Apabila kuasa yang dilihat menyusut, atau apabila iklim sosial teruja dengan kemarakkan acara tertentu, perasaan berkenaan akan menyemarak dengan ia tidak dapat dikawal dan dijangka. Saya fikir, adalah lebih jujur untuk mengiktiraf dan mengakui perbezaan ini dan meletakkan ia di tempat sewajarnya. Hakikatnya, seperti yang diperhatikan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang UIama Islam semasa, yang mengkategorikannya menerusi pengetahuan dan perbezaan boleh dilakukan kerana ciri-ciri yang membezakan dari yang lain. 

Ingin saya tegaskan di sini bahawa hasil tulisan dan aktiviti ulama berwibawa seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas di Malaysia dan di rantau ini telah secara signifikan menyumbang kepada pemahaman dan penggunaan Islam sebagai agama dan tamadun beretika yang lebih baik. 

Penindasan, tindakan tidak bertamadun, dan ketidakadilan telah dilakukan terhadap sesama manusia kerana kegagalan dan keengganan untuk memperbaiki dengan adil perbezaan antara kita. 

Di sini saya ingin berkongsi berita gembira bahawa di Malaysia, kita telah agak berjaya dalam mengenal pasti dan menahan pelbagai trend radikal dan ekstremis. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan bantuan pelbagai institusi telah membuat laporan yang kerap berhubung kumpulan dan individu berkenaan. 

Langkah pencegahan secara sistematik dan serius serta program pemulihan dilaksanakan secara berterusan. 

Juga langkah undang-undang dan pencegahan yang sedia ada dalam menangani radikalisme dan ekstremisme telah membolehkan kita untuk mengenal pasti dan menahan 230 individu yang terbabit dalam aktiviti Daesh sejak Februari 2013, 90 daripada mereka (74 lelaki dan 16 perempuan) telah terbabit dalam kegiatan di Syria. 

Undang-Undang dan deradikalisasi,Di dalam undang-undang, Malaysia telah memperkenalkan undang-undang berkaitan iaitu Akta Pencegahan Jenayah 2015 (POTA) dan Langkah-Langkah Khas terhadap Keganasan dalam Akta Negara Asing 2015 (SMATA). Kedua-dua undang-undang selaras dengan semangat dan tujuan mengikut Resolusi Majlis Keselamatan PBB (UNSCR) 2178 terutamanya dalam memantau dan mengawal selia Militan Pengganas Asing (FTFs). 

Malaysia terus bekerjasama rapat dengan negara-negara lain dan pertubuhan antarabangsa dalam meningkatkan keselamatan sempadan untuk mengekang pergerakan pengganas. 

Pada 2 Oktober tahun lalu, kita telah menjadi tuan rumah Mesyuarat Khas Menteri-Menteri ASEAN berhubung Kebangkitan Keganasan Ekstremisme dan Radikalisme, yang mengukuhkan lagi komitmen serantau dan kerjasama untuk mengislah gejala ini terhadap keamanan global. 

Seterusnya, pada 25-26 Januari 2016 kita telah menjadi tuan rumah Persidangan Deradikalisasi Antarabangsa untuk menghasilkan prosedur operasi standard / SOP deradikalisasi. 

Persidangan itu juga menarik penyertaan dari semua negara Asia Tenggara dan negara lain termasuk United Kingdom, Arab Saudi, UAE, Jepun dan China. Strategi Deradikalisasi di Malaysia memerlukan kerjasama strategik antara kerajaan, masyarakat awam termasuk sektor swasta untuk mengekang individu atau kumpulan individu daripada terbabit dalam ‘aktiviti’ radikalisme / ekstremisme di dalam atau di luar negara. 

Pendekatan mendekati yang berkesan dan kaunseling dilakukan secara berterusan untuk memulihkan ekstremis berpotensi / pengganas. Ia dijalankan dengan kerjasama penuh pelbagai kementerian dan jabatan termasuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pengajian Tinggi dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri. 

Tahun lalu kementerian saya juga telah memperkenalkan program pemulihan yang agak komprehensif khusus untuk kumpulan ini, yang dipanggil Modul Bersepadu Deradikalisasi untuk Pengganas (Kementerian Dalam Negeri, 2015). 

Ia adalah dokumen 263 muka surat yang mengandungi sub-modul yang berkaitan dengan diri dan pengurusan diri, kemahiran sosial, nilai-nilai kerohanian dan moral, pemikiran dan psikologi, tingkah laku jenayah, keselamatan, kerjaya dan keluarga, dan kenegaraan. 

Program deradikalisasi ini melibatkan tiga fasa bagi tempoh dua tahun. Malaysia terus memantau pergerakan pengganas menerusi semua saluran dan media yang bertujuan untuk menafikan penyokong ekstremis mempromosikan ideologi salah mereka dan menidakkan peluang untuk meneruskan kegiatan mereka. 

Untuk mengislah ekstremisme, radikalisme dan keganasan dalam apa juga bentuk secara konsisten dan berjaya, kita perlu mengekalkan, atau sebenarnya meningkatkan perpaduan sosio-politik, integriti dan kestabilan negara. Kita juga perlu mengharungi cabaran ekonomi semasa yang dihadapi semua negara di seluruh dunia. 

Keadaan ini adalah saling berkait antara satu sama lain, dan ia bergantung kepada orientasi rohani yang betul dan kompas etika dan moral rakyat terutama kepemimpinan di semua peringkat. 

Sebagai umat Islam yang prihatin, kita sentiasa diingatkan dalam sabda Nabi SAW yang bermaksud bahawa Allah tidak mengekalkan kerajaan yang tidak adil, walaupun ia seorang Islam; dan sebaliknya Dia akan menyokong kerajaan yang adil walaupun ia bukan orang Islam. 

Kita juga sentiasa diingatkan oleh sebuah hadith lain Nabi, Allah menjawab doa-doa daripada orang yang telah dizalimi tanpa mengira orientasi agama mereka walaupun mereka bukan Islam. 

Dalam dunia Melayu, kedua-dua hadith direkodkan dalam banyak hasil tulisan berkaitan dengan tadbir urus, salah satu daripadanya ialah Taj al-Salatin pada abad ke-18 oleh Bukhari al-Jauhari. 

Kita percaya jangka hayat panjang sistem kerajaan yang dipimpin oleh UMNO sejak kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 adalah kerana keupayaannya berlaku adil kepada pelbagai lapisan masyarakat berbilang budaya dan berbilang agama. 

Masih banyak yang perlu dilakukan. Perjalanan kita masih panjang, tetapi kita telah mencapai sejauh ini dengan gembira dan selamat. 

Kita mesti terus maju dengan berhati-hati tetapi dengan keyakinan dan harapan yang besar. Kesimpulan Kesimpulannya, saya ingin menggariskan bahawa ekstremisme, radikalisme, dan keganasan bukan sahaja didorong oleh kesesatan orientasi, tetapi juga oleh sekular tidak kena pada tempatnya, kesukuan, dan gabungan kepentingan manusia lain. 

Kita semua perlu menggalas tanggungjawab untuk mengislah semua elemen trend negatif dengan menangani kedua-dua faktor dalaman dan luaran secara serentak dan dengan bersungguh-sungguh. 

Ekstremisme, radikalisme, dan terutamanya keganasan sentiasa dikutuk dalam ajaran dan amalan Islam tradisional. Bagaimanapun, tanggungjawab terhadap ajaran sesat dan tindakan dahsyat minoriti yang sangat kecil daripada sebuah kumpulan tidak harus diletakkan di bahu majoriti yang tidak bersalah. 

Tindakan sedemikian adalah bukan sahaja tidak adil tetapi juga akan membayangkan satu bentuk ekstremisme, bahkan keganasan. 

Ini secara tidak sengaja akan menjadi alasan berguna untuk ekstremis sebenar dan pengganas untuk mewajarkan ketidakpercayaan mereka terhadap pendapat majoriti, dan undang-undang serta konvensyen antarabangsa, dan untuk merekrut ahli baru mereka di seluruh dunia. 

Sebagai umat Islam, kita mesti menggunakan segala sumber yang ada dan bekerjasama dengan semua pihak untuk mencegah dan membendung trend ini. 

Kita di Malaysia akan terus menjadi penggiat penting dalam tugas terpuji ini. 

Tiga tahun lalu, Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS) dan Pusat Pengajian Lanjutan mengenai Islam, Sains dan Tamadun, Universiti Teknologi Malaysia (CASIS-UTM) telah mengadakan Perbincangan Meja Bulat Kedua berhubung Kesederhanaan dan Toleransi dan dalam Pertubuhan Islam Kontemporari. 

Saya memuji usaha baik OCIS dan CASIS-UTM dalam usaha mereka untuk menyokong objektif mulia ini. -sumber

Wednesday, 9 November 2016

TAHNIAH UNTUK TRUMP - PM Najib

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mengucapkan tahniah kepada Donald Trump yang memenangi pilihan raya presiden Amerika Syarikat dan menzahirkan harapan hubungan antara kedua-dua negara diteruskan di bawah kepimpinan beliau.

Najib berkata Amerika Syarikat dan Malaysia telah meningkatkan hubungan mereka ke peringkat perkongsian komprehensif pada 2014 dan saling bekerjasama rapat dalam usaha memerangi keganasan dan ekstremisme di seluruh dunia.    

"Kami berharap untuk meneruskan kerjasama ini di bawah pimpinan Trump yang dipilih sebagai presiden.

"Saya mengucapkan tahniah kepada beliau atas kemenangan luar biasa ini dan berharap untuk bertemu beliau tidak lama lagi," kata perdana menteri dalam kenyataan di sini, hari ini.

Trump daripada parti Republican mengalahkan Hillary Clinton daripada parti Democrat dalam persaingan sengit awal hari ini untuk menjadi presiden Amerika Syarikat ke-45, dengan melakukan kejutan luar jangka selepas ada beberapa pihak menyifatkannya sebagai kempen keterlaluan dan adakalanya menjengkelkan.

"Beliau telah mengatasi pengaruh konsensus dengan memenangi pencalonan  Republican dan melakukannya sekali lagi dengan mencatatkan kemenangan luar biasa hari ini," katanya.

Kemenangan beliau, kata Najib, menunjukkan bahawa ahli politik tidak boleh  mengambil mudah akan pengundi.    

"Pendapat pilihan raya, dan tokoh-tokoh politik terkemuka, semuanya telah tersalah tafsir kekuatan sokongan terhadapnya.

"Rayuannya kepada rakyat Amerika yang telah ketinggalan - mereka yang mahu melihat kerajaan lebih menumpukan pada kepentingan dan kebajikan mereka, kurang terbabit dalam campur tangan asing yang terbukti bertentangan dengan kepentingan Amerika Syarikat - telah membolehkan Encik Trump memenangi White House," katanya. - Bernama -sumber

TN: Sifirnya mudah, pemimpin baik lahir dari masyarakat yang baik, begitulah juga sebaliknya... Jadi, fikir-fikirkanlah...

Saturday, 5 November 2016

BIAR BETUL? BERSIH TERIMA DUIT RM3.2 BILLION...? - JAMALSetelah apa yang berlaku dahulu hingga menyebabkan Malaysia menghadapi  kegawatan ekonomi, kini nama SOROS kembali menghantui negara Malaysia...

Baca ini:

AIDCNews -31/10/16 –Pemimpin gerakan Baju Merah Datuk Seri Jamal Md Yunos, mendedahkan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH) mendapat tajaan RM3.2 bilion (US800 juta) daripada pertubuhan Open Society Foundations (OSF) yang dikelolakan oleh George Soros sejak dari tahun 2010.

Katanya, beliau mendapat maklumat ini daripada kebocoran dokumen dalaman Open Society Foundations (OSF) yang digodam oleh aktivis Wikileaks beberapa minggu lalu.

“Paling mengejutkan kita jumlah dana tersebut adalah terlalu besar sehingga US800 juta (dan) berjumlah RM3.2 bilion. Perkara-perkara ini mereka tidak dedahkan tapi apa yang berlaku mereka cuba mendedahkan perkara-perkara yang dusta pada pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak.

“Melalui rujukan dokomen (OSF) menjurus kepada Malaysia yang diberi nama Malaysian Program. Program tersebut menyatakan agenda campur tangan Soros ke arah pilihan raya yang bebas dan bersih di Malaysia. Dan mengesahkan pembiayaan Soros kepada BERSIH,” katanya ketika dihubungi Antarapos

Dokumen yang dibocorkan itu merupakan minit mesyuarat bertajuk “Program Malaysia – Portfolio Ringkasan Hasil Kajian Semula” pada Jun 2015 berkaitan usaha OSF untuk menyokong masyarakat awam dan Orang Asli, belia, wanita dan warga luar bandar untuk pilihan raya yang bebas dan adil.

Ia dihadiri Presiden OSF, Christopher Stone dan Pengarah Penyelidikan Merdeka Center, Ibrahim Suffian.

Dokumen itu mendedahkan sokongan OSF khususnya usaha untuk menggembeling penyertaan golongan muda.

Menurut dokumen itu, Malaysiakini dan Kini.tv adalah pihak yang mendapat pembiayaan Program Malaysia untuk membantu mewujudkan suasana pilihan raya yang bebas dan adil.

Dokumen itu juga memaklumkan cabaran yang dihadapi OSF, antaranya kesukaran mewujudkan jaringan, mendapatkan jurucakap dan kritikan media tempatan terhadap Soros.

“Tindakan media tempatan mencerca Soros menyebabkan kami terpaksa melaksanakan tugas dengan senyap dan mengurangkan pendedahan awam. Kakitangan hanya menghadiri majlis awam, bukan program tertutup.”

Pembiaya lain yang turut bekerjasama dengan OSF adalah Asia Foundation dan Institut Antarabangsa Republikan yang dipengerusikan Senator Amerika Syarikat, John McCain.-sumber

Jika benar, BERSIH perlu bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia...

TN: hi. takkan pemimpin pembangkang senyap...? Ini RM3.2 Billion lah bai...

Deals with China will not threaten sovereignty - DS Zahid Hamidi


KUALA LUMPUR: Umno ministers today lashed out at former prime minister Dr Mahathir Mohamad for saying that the latest deals with China may end up threatening Malaysia’s sovereignty.

Deputy Prime Minister and Home Minister Ahmad Zahid Hamidi said the Foreign Direct Investments (FDI) made by China highlight the importance given by China to Malaysia and had nothing to do with jeopardising the nation’s sovereignty.

“Chinese investors are benefiting our country based on its returns as well as through the economic growth aspect.

“I hope those kinds of interpretation (negative) can be put aside as what is being done is nothing new and is being done by many other nations that need FDIs,” he told reporters at the Parliament lobby.

Yesterday, Mahathir warned that several deals being inked by Prime Minister Najib Razak with the Chinese government may end up undermining Malaysia’s sovereignty.

He said this includes Malaysia’s territorial claim in the South China Sea which is also being claimed by China.

Mahathir also expressed concerns at the country’s loan of RM55 billion from China to construct the East Coast Rail Link (ECRL).

Tourism Minister Mohamed Nazri Abdul Aziz also sang the same tune as Zahid, saying that the deals have nothing to do with jeopardising Malaysia’s sovereignty.

He said times have changed since Mahathir was the premier as China today is known to be the second biggest economy in the world, not a communist nation like how it was during the 90’s.

“I think Mahathir was thinking about his time as PM. That time China was a communist country but now China is different. They are the second biggest economy in the world. In the current era, the sovereignty question does not arise at all.

“His time was dangerous compared to now. The investment is something done by all counties around the world. He is jealous, I think,” said Nazri.

The Padang Rengas MP stated that the huge investment by China showed that it is confident with how Najib is running the country.

He said this doesn’t bode well for Mahathir who kept saying that foreign investors have lost confidence in the country and that Malaysia is going bankrupt.

“He is not happy, jealous. His view is something borne out of ill-heart. He just wants to see Najib fall.

“Najib is a man of principles; The question of sovereignty won’t arise. Maybe with Mahathir it would be different as he doesn’t have the mental strength; he will give in to China,” he said.-source

DOSA FITNAH: JANGAN LUPA TAUBAT

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. [Al Hujurat : 6].

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman percaya kepada berita angin. Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita itu benar, dan juga tidak semua berita yang disampaikan ada faktanya. Ingatlah, musuh-musuh kamu senantiasa mencari kesempatan untuk menjatuhkan kamu. Maka wajib atas kamu untuk selalu berwaspada, hingga kamu boleh kenal pasti orang yang hendak menyebarkan berita yang tidak benar.

Fitnah disebarkan untuk memburuk-burukkan individu atau kumpulan kerana perbuatan itu dapat menonjolkan dirinya sebagai lebih baik dan layak dibandingkan orang lain. Ia juga menyebabkan nilai agama musnah daripada menjadi pegangan hidup dalam masyarakat. Apabila nilai agama yang menjadi tunjang kesempurnaan hidup hilang, maka banyak dosa dilakukan.
Perkara itu diingatkan dengan tegas oleh Rasulullah dalam sabda Baginda yang bermaksud: “Akan muncul suatu ketika di mana ilmu Islam dihapuskan, muncul pelbagai fitnah, sifat kedekut dan jenayah berleluasa”. – (Hadis riwayat Muslim).

Fitnah adalah sebahagian daripada perbuatan mengadu-domba. Apabila disebarkan, ia mudah menyebabkan permusuhan dua pihak. Permusuhan menjadi semakin tegang dan tidak terkawal apabila banyak fitnah ditabur.

Ia juga tidak mempunyai asas kebenaran. Islam mengarahkan manusia supaya memastikan kebenaran sesuatu berita supaya tidak terperangkap dalam berita berunsur fitnah. Justeru, wajib bagi orang Muslim menghalusi setiap berita yang diterima sebelum mempercayainya. Kesahihan berita dapat dilakukan dengan melihat kepada fakta dan sumber berita.

Jika perlu, gunakan masa lebih lama sebelum membuat keputusan. Lebih lama berfikir adalah lebih baik supaya tidak menanggung kesan buruk. Allah memberi hidayah kepada manusia untuk berfikir dengan hati terbuka dan mengharapkan petunjuk-Nya.

Sekiranya berita yang diterima belum diketahui kebenarannya, jangan kita membicara atau menyebarkannya. Rasulullah bersabda: “Seseorang hamba yang membicarakan sesuatu yang belum jelas baginya (hakikat dan akibatnya) akan dilempar ke neraka sejauh antara timur dan barat”. – (Hadis riwayat Muslim).

Kebijaksanaan dan kewarasan fikiran penting bagi memastikan kita tidak terpedaya dengan berita palsu berunsur fitnah. Allah berfirman dalam surah al-Hujurat, ayat 6 yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiki dulu (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, kerana kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan”.

Dalam era teknologi maklumat, penyebaran fitnah mudah dilakukan melalui alat komunikasi tanpa perlu berdepan dengan orang lain, malah identiti penyebar juga dirahsiakan.

Dosa fitnah digolongkan sebagai dosa sesama manusia. Justeru, ia tidak diampunkan Allah melainkan orang yang difitnah memberi keampunan. Tentu sukar untuk mengakui kesalahan sendiri dan memohon keampunan daripada orang lain.

Dosa fitnah juga menghalang kita masuk syurga. Rasulullah bersabda: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah”. – (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Penyebar fitnah akan diberi malu oleh Allah apabila dibangkitkan pada akhirat kelak. Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang menyebarkan kata-kata yang memalukan seorang Muslim dengan tidak sebenarnya, nescaya dia akan diberi malu oleh Allah dalam neraka pada hari kiamat”. – (Hadis riwayat Ibn Abid Dunya dari Abu Zar).

Iman Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin menjelaskan perbuatan membocorkan rahsia orang lain dan menjejaskan kehormatannya dengan cara membuka rahsia yang tidak mahu diketahui orang lain adalah perbuatan adu-domba dan fitnah.

Mencari dan membocorkan rahsia orang dilarang Allah seperti di dalam firman-Nya bermaksud: “Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain”. – (Surah al-Hujurat, ayat 12).

Sesiapa yang menyebarkan berita berbentuk cacian dan kejian, kecelakaan besar bakal diterima sebagai balasan. Allah berfirman: “Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji.” – (Surah al-Humazah, ayat pertama).

Hanya orang yang berpekerti buruk melahirkan perkataan buruk. Orang cerdik tidak sekali-kali mengeluarkan perkataan buruk yang secara langsung melambangkan keburukan diri sendiri.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, “Tahukah kamu apa itu mengumpat?” “Tidak,” jawab sahabat. Balas Baginda, “Mengumpat adalah kamu menyebut tentang kawan kamu apa yang dibencinya.” Para sahabat bertanya lagi, “Bagaimanakah sekiranya sesuatu yang disebut itu ada padanya?” Jawab Rasulullah SAW, “Itulah maksudnya mengumpat.” Nabi berkata lagi, “Kalau kamu menyebut apa yang tidak ada padanya, itu adalah buhtan (fitnah).” (Hadis Riwayat Tirmizi)

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mu’minin dan mu’minat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata:”Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.” [An Nur : 12].

Wahai kaum msulimin, inilah langkah pertama yang harus engkau lakukan, jika ada berita buruk tentang saudaramu, yaitu berhusnuhan (berperasangka baik) kepada dirimu. Jika engkau sudah husnuzhan kepada dirimu, maka selanjutnya kamu wajib husnuzhan kepada saudaramu dan (menyakini) kebersihannya dari cela yang disampaikan. Dan engkau katakan,

“Maha Suci Engkau (Allah) , ini merupakan kedustaan yang besar”. [An Nur : 16].

Inilah yang dilakukan oleh sebagian shahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ketika sampai berita kepada mereka tentang Ummul Mukminin.

Diceritakan dari Abu Ayyub, bahwa istrinya berkata,”Wahai Abu Ayyub, tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan banyak orang tentang Aisyah?” Abu Ayyub menjawab,”Ya. Itu adalah berita bohong. Apakah engkau melakukan perbuatan itu (zina), hai Ummu Ayyub? Ummu Ayyub menjawab,”Tidak. Demi Allah, saya tidak melakukan perbuatan itu.” Abu Ayyub berkata,”Demi Allah, A’isyah itu lebih baik dibanding kamu.”

Kemudian Allah berfirman.

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”. [An Nur : 13].

Inilah langkah yang kedua, jika ada berita tentang saudaranya. Langkah pertama, mencari dalil yang bersifat batin, maksudnya berhusnuzhan kepada saudaranya.

Langkah kedua mencari bukti nyata.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti”. [Al Hujurat : 6].

Maksudnya mintalah bukti kebenaran suatu berita dari si pembawa berita. Jika ia boleh mendatangkan buktinya, maka terimalah. Jika ia tidak boleh membuktikan, maka tolaklah berita itu di depannya; karena ia seorang pendusta. Dan cegahlah masyarakat agar tidak menyampaikan berita bohong yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dengan demikian, berita itu akan mati dan terkubur di dalam dada pembawanya ketika kehilangan orang-orang yang mau mengambil dan menerimanya.

Siapakah yang akan terlibat dengan dosa besar fitnah?

1. Individu yang mula-mula mencipta dan merancangan berita fitnah itu dengan diubah suai gambar-gambar palsu (superimpose) dan dimuatkan dalam internet (facebook, blog atau you-tube)

2. Semua akhbar yang memuatkan dalam akhbar mereka tanpa usul periksa di petik daripada laman sosial dan membenarkan berita-berita atau gambar-gambar berupa fitnah tersebut.

3. Sesiapa sahaja yang ‘share’ dan ‘like’ dan mempercayai dan menyebarkan pula berita fitnah tersebut kepada rakan-rakan mereka dalam facebook atau blog.

4. Semua saluran televison yang menyiarkan berita fitnah dan membesar-besarkannya seolah-olah perkara tersebut benar-benar berlaku tanpa membawa saksi dan bahan bukti yang sahih.

5. Semua NGO , kelab, persatuan, pemimpin parti politik , pemimpin masyarakat, bekas pemimpin negara, pensyarah, wartawan, penulis blog dan artis yang menyokong dan memberi komen negatif tanpa membawa saksi yang adil terhadap berita fitnah terutama yang melibatkan tuduhan zina atau liwath maka mereka semuanya akan mendapat saham DOSA BESAR . Sia-sia sahaja amal soleh dan amal ibadah mereka di dunia kerana seronok mempromosikan berita fitnah dan tuduhan jahat . Termasuk juga individu yang hebat memperkatakan Islam dan pakar motivasi tetapi tewas dengan hasutan syaitan mudah mempercayai fitnah dan tuduhan zina dan liwath kepada seorang muslim tanpa membawa 4 orang saksi yang adil. Setakat dakwaan tidak cukup untuk disabitkan kesalahan seseorang muslim.


Apakah akibat yang akan mereka terima di dunia dan akhirat jika mereka membuat, menyebarkan, menyokong dan mempercayainya?-SUMBER

Friday, 4 November 2016

JOM HIJRAH...

PERUBAHAN adalah sesuatu yang fitrah. Ia berlaku pada sepanjang sejarah hidup manusia. Kita tidak boleh mengelak dari perubahan. Apa yang berlaku pada hari ini akan menjadi tradisi pada keesokannya. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu menjadi sejarah pada hari ini. Peristiwa Hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w. adalah suatu sejarah. Tetapi peristiwa itu tetap hidup pada sepanjang sejarah umat Islam. Ada latar belakang mengapa hijrah itu terjadi. Ada kesan besar kepada umat Islam dan umat manusia hasil dari peristiwa tersebut.

Hijrah Rasulullah s.a.w. dari Mekah ke Madinah adalah suatu peristiwa strategik.

Strategik bermakna bagaimana Rasulullah s.a.w. menghadapi suatu suasana yang amat kritikal dalam perjuangannya menemui jalan keluar yang amat mencabar dan melaluinya dengan perancangan bijaksana yang dibantu oleh Allah s.w.t.

Peristiwa ini juga memperlihatkan pandangan jauh dan futuristik Rasulullah s.a.w. terhadap perubahan dan peradaban.

Membebaskan manusia dari belenggu jahiliah bukanlah suatu hal yang mudah. Fahaman nenek-moyang yang sudah lama terbina, semangat kekabilahan yang sudah berakar umbi, undang-undang rimba yang kuat mengatasi yang lemah yang sudah sekian lama berjalan adalah faktor-faktor penghalang yang menyebabkan pejuang-pejuang jahiliah merasa tergugat dan akhirnya mengambil keputusan untuk menghapuskan Rasulullah s.a.w. dari muka bumi.

Rasulullah s.a.w. tidak panik dengan gugatan tersebut. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah s.a.w. melakukan perancangan yang teliti bagaimana dapat melepasi dari gugatan tersebut. Saidina Ali pemuda yang memiliki keberanian dan kecekalan diletakkan di tempat tidurnya. Hijrah berlaku di waktu malam yang amat strategik dan mendapat reda dan pertolongan Allah.

Saidina Abu Bakar dipilih sebagai teman setia yang amat dipercayai. Gua Thur di selatan Mekah dipilih sebagai tempat perlindungan strategik. Asma’ dan Abdullah anak Abu Kabar dipilih sebagai pembekal makanan dan merisik rahsia pergerakan musuh. Pemandu jalan yang bukan Islam dipilih memimpin jalan ke Madinah berlainan dari jalan biasa.

Ia mengelirukan musuh dan akhirnya dengan bantuan Allah Rasulullah s.a.w. sampai ke Madinah dan mendirikan masjid sebagai lambang memulakan suatu perjuangan membebaskan manusia dari belenggu jahiliah.

Fahaman dan amalan jahiliah berlaku di sepanjang zaman umat manusia. Ia berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w. boleh berlaku pada masa kini dan boleh berlaku pada masa depan. Asas yang membezakan jahiliah dan tidak jahiliahnya sesuatu keadaan dan zaman ialah faktor akidah, iman dan takwa.

Akidah yang benar memandu manusia tentang adanya Pencipta. Kewujudan Pencipta membina asas iman bahawa Pencipta berkuasa atas segala-gala. Darinya lahir keinsafan yang membawa kepada takwa bahawa dari Allah manusia datang dan kepada Allah manusia akan kembali. Kehidupan umat Islam tidak saja mengambil pertimbangan dunia tetapi juga mengambil pertimbangan akhirat.

Apabila pertimbangan akhirat menjadi agenda utama, kehidupan di dunia akan menjadi lebih sempurna kerana manusia terus ingat akan hari pembalasan.

Ia menyebabkan manusia lebih berhati-hati dan sentiasa dipandu untuk melakukan kebaikan dan mengelak dari melakukan kejahatan.

Jahiliah pada zaman Rasulullah s.a.w. atau sebelumnya tidak bermakna tiadanya perubahan dan kemajuan dari sudut sains dan teknologi. Zaman Yunani, zaman Mesir Purba, zaman Mesopotamia umpamanya sains dan teknologi sudah mula berkembang. Kemajuan sains dan teknologi bukan ukuran mutlak bahawa manusia sudah bebas dari belenggu.

Sains dan teknologi selamanya alat untuk menemukan manusia dan faktor alamiah dan menemukan manusia dengan ilmu alat untuk memudahkan kehidupan.

Dalam tradisi Islam sains mendekatkan manusia dengan pencipta. Teknologi memudahkan manusia melakukan kebaikan dan membina kesejahteraan. Komputer sebagai alat komunikasi dan sistem maklumat tidaklah salah. Tetapi perisian dan program dalam komputer yang menyebabkan maklumat yang salah tersebar dan program yang lucah menjadi subur mencetuskan masalah kepada minda dan pemikiran manusia.

Tanpa akidah yang memandu manusia ke arah keperkasaan dan kebesaran Allah, pengguna komputer akan merasakan komputer itu segala-gala. Pengguna yang mempunyai akidah mantap melihat komputer selamanya alat. Input, perisian dan program yang bermanfaat berkait rapat dengan matlamat. Alat dan matlamat yang baik bakal membangunkan minda dan ilmu yang baik dan ia akan membebaskan manusia daripada belenggu.

Mengambil peristiwa Hijrah Rasullullah s.a.w. remaja Islam perlu mengambil iktibar. Amalan jahiliah yang wujud pada zaman Rasulullah boleh berlaku pada zaman kini. Apabila sebahagian remaja hari ini amat mengagumi budaya asing hingga menyebabkan cara hidup mereka menjadi lepas bebas ia bermakna amalan jahiliah itu sedang berlaku.

Apabila terdapat dalam kalangan remaja yang terlibat dengan salahguna dadah, memuja idola dan diva, gemar melalui hidup secara berpoya-poya, ia juga menggambarkan elemen jahiliah sedang mencengkam.

Faham jahiliah tidak melihat agama itu penting. Pedoman baik buruk akan sesuatu dianggap sebagai ketinggalan zaman. Untuk menjadi moden dan maju remaja dikatakan harus melepaskan diri dari ikatan salah-benar dan dosa-pahala.

Untuk menjadi global, apa yang datang dari Barat adalah lambang maju dan moden. Yang lahir dari tradisi dan agama dianggap kolot dan ketinggalan zaman. Oleh itu untuk menjadi remaja yang maju dan terkini, Baratlah menjadi segala-gala.

Bukanlah Barat yang harus dibenci oleh remaja. Di Barat terdapat sumber ilmu dan teknologi yang bermanfaat. Tetapi agenda pembaratan yang menyebabkan ramai remaja kita terjebak seharusnya menimbulkan kewaspadaan. Lebih-lebih lagi mengambil faktor kebebasan Barat sebagai ukuran hidup yang maju boleh menjebak remaja kepada elemen-elemen jahiliah yang menjauhkan remaja dari agama.

Oleh itu, semangat hijrah yang dirintis oleh Rasulullah harus hidup pada jiwa remaja di sepanjang zaman. Cintakan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan membina jiwa tadabbur yang tinggi untuk kesejahteraan manusia adalah hijrah yang amat bermakna. Menjaga kepentingan akhlak dan tingkahlaku adalah pra syarat ke arah membina peribadi yang baik. Berhijrah ke arah pembinaan akhlak yang tinggi adalah asas untuk perubahan yang bermakna.

Memiliki upaya menyaring yang tinggi terhadap faktor baik dan buruk adalah syarat penting untuk berinteraksi dengan kehidupan dan zaman. Darinya harus mendorong remaja untuk membina kekuatan ilmu, akhlak dan keterampilan supaya tenaga muda dapat digerakkan ke arah perubahan dan kemajuan yang lebih bermakna.

Jiwa hijrah ke arah kebaikan perlu ada di kalangan remaja. Menebus kehinaan umat Islam mesti bermula dengan ilmu. Ilmu yang benar dan bermanfaat bakal membimbing remaja ke arah hidup yang fitrah. Mengembalikan tradisi sains dan teknologi yang Islami sewajarnya menjadi tekad remaja supaya pendidikan sains bakal mendekatkan manusia dengan pencipta dan membangunkan teknologi yang memberi menafaat kepada umat manusia.

Jiwa hijrahlah yang mampu mencetuskan kesedaran dan keinsafan di kalangan remaja bahawa tanpa akidah yang benar, iman yang mantap dan takwa yang tinggi tidak mungkin hijrah dalam erti kata yang sebenar boleh berlaku. Hijrah yang didukung oleh kekuatan ilmu, akhlak dan amal bakal merobah corak hidup manusia ke arah perubahan yang lebih bermakna. Hijrah seperti inilah yang amat diperlukan oleh remaja dan umat manusia.

- PROF. DR. SIDEK BABA ialah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).sumber

Monday, 26 September 2016

Pilihan Raya Mengejut Serlah Perang Besar Yang Makin Parah Di Selangor

KUALA LUMPUR, 26 Sept – Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Batang Kali, YB Datuk Mat Nadzari Ahmad Dahlan menyifatkan pertelagahan berhubung pilihan raya mengejut di Selangor sebagai bukti Dap tidak lagi boleh bekerjasama dengan PKR khususnya Menteri Besar, Datuk Seri Azmin Ali dan mereka juga tidak boleh lagi berjalan sehaluan dengan Pas yang membentuk kerajaan negeri Selangor.

Jelasnya inilah perang besar yang sebenarnya tidak mampu kagi disembunyikan apatah lagi mencari jalan penyelesaian bagi meneruskan kesepakatan rapuh yang mereka cuba bentuk selama ini.

“Pada saya secara peribadi adalah lebih baik sekiranya Dap menyelesaikan kemelut yang berlaku di Pulau Pinang. Mereka boleh adakan referendum dan sebagainya lagi dalam usaha mengukur sejauh mana sokongan rakyat terhadap kepimpinan negeri yang hari ini terpalit dengan pelbagai dakwaan. Begitu juga integriti mereka yang dipertikai dan menjadi buah mulut masyarakat setempat.

“Persempadanan semula oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang dijadikan alasan mereka adalah sekadar alasan semata-mata kerana yang jelas Dap tidak lagi boleh duduk sebumbung dengan Azmin dan juga Pas di dalam pentadbiran negeri,” katanya kepada UMNO-Online, di sini, hari ini.

Sebelum ini dilaporkan, pemimpin Dap Lim Kit Siang mencadangkan pilihan raya mengejut diadakan di Selangor sebagai tindak balas pelaksanaan persempadanan semula kawasan pengundian oleh SPR.

Bagaimanapun Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmin Ali kemudian menolak cadangan itu dan berkata kerajaan negeri tidak boleh mengkhianati mandat diberi rakyat pada pilihan raya umum lalu.

Mat Nadzari seterusnya menegaskan cadangan Dap itu yang kononnya sebagai tindakbalas persempadanan SPR adalah alasan yang tidak logik dan sekadar alasan semata-mata.

Katanya bukankah itu hanyalah cadangan dan mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dan sebagainya lagi boleh membuat bantahan dan perkara-perkara lain sepertimana yang termaktub di dalam undang-undang.

“Jadi janganlah mengambil kesempatan semata-mata daripada cadangan SPR. Yang bermasalah sebenarnya mereka sendiri. Kalau mereka yakin menang dah lama mereka buat pilihan raya mengejut.  Ini bukan soal persempadanan semula tetapi pembangkang makin faham rakyat dah makin muak dengan tingkah laku mereka ,” ujarnya. –MediaUMNO -sumber

Saturday, 17 September 2016

Tiada Maaf! Pemuda PAS Desak Jeff Ooi Minta Maaf Secara Terbuka...


17 SEPT: Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM) menggesa Ahli Parlimen Jelutong, Jeff Ooi Chuan Aun memohon maaf secara terbuka kepada keluarga allahyarham kerana mempersendakan kematian Mursyidul Am PAS itu di laman sosial.

Timbalan Ketua DPPM, Muhammad Khalil Abdul Hadi menyifatkan Jeff Ooi sebagai seorang Ahli Parlimen yang kurang ajar kerana sanggup membuat kenyataan seperti itu pada masa yang tidak sesuai.

“Kenyataan yang dibuatnya menerusi laman Twitternya sangat berat untuk diterima umat Islam dan rakyat Malaysia.

dppm-buat-laporan-polis-jeff-ooi“Kami kesal dengan tindakan Ahli Parlimen Jelutong yang mengeluarkan kata-kata tidak layak sama sekali kepada allahyarham.

“Kata-kata yang dikeluarkan itu boleh mencetuskan suasana kebencian dan tidak tenteram dalam masyarakat negara kita,” katanya ketika ditemui di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi, Sabtu.

Turut hadir bersama Timbalan Ketua DPPM ialah Ketua Penerangannya, Ahmad Fadhli Shaari dan Penolong Setiausaha, Nurul Islam Mohamed Yusoff.

Jeff Ooi semalam memuat naik kenyataan berbunyi ‘Adios Haron Din. Let there be peace’ menerusi akaun Twitter peribadinya sebagai ucapan takziah atas pemergian Mursyidul Am PAS itu.

Sehubungan itu, DPPM menggesa pihak polis untuk menyiasat kenyataan Jeff Ooi itu meskipun terdapat dakwaan daripada Ahli Parlimen Jelutong itu menyatakan akaun Twitternya digodam.-sumber

JOMO: Tiada maaf bagimu... Nilah wajah sebenar KAFIR yang perlu dibanteras...

Saturday, 10 September 2016

PANas!!! Peluk cium Tun Mahathir dan Anwar bukan kerana percaya, tapi itu adalah drama,-Khalid

Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dalam masa yang singkat, apatah lagi menunjukkan bahawa pembangkang mampu bersatu menentang kerajaan pada Pilihan Raya Umum (PRU) ke-14 nanti.

Kata Bekas Menteri Besar Selangor, Tan Sri Khalid Ibrahim, ia sekurang-kurangnya memerlukan 5 tahun untuk membina balik kepercayaan terhadap rakyat seluruhnya.

“Saya berjaya kerana orang percaya dengan saya, saya jaga PNB, Bumiputra percaya saya, itu pun lepas 10 tahun baru percaya, saya jaga GUTHRIE, saya jaga Selangor, lepas 1 penggal saya dipercaya, itu pun menang hanya sedikit, ketika itu UMNO ke PAS ke semuanya baru nak bersalam dengan saya, jadi ini bermakna prinsip paling penting adalah membina kepercayaan.

poster-khalid-ibrahim-dan-anwar-tun-m“Jadi dalam hal Anwar dan Tun Mahathir, mereka masih memerlukan 5 tahun baru dapat kepercayaan, bukan hari ini esok baru percaya, rakyat kita ni ada budaya, mereka sangat lembut tapi percayanya tidak. dia angguk tapi sebenarnya tidak, tapi mereka boleh buat keputusan, bukan boleh tepuk dada, tolonglah percaya saya.

“Peluk cium Tun Mahathir dan Anwar bukan kerana percaya, tapi itu adalah drama,” katanya kepada BNBBC.my portal.

Anwar pernah dilihat begitu akrab dengan Dr Mahathir dalam kerajaan dan parti dan dilihat bakal dilantik menjadi perdana menteri selepas ahli politik dari Kedah itu meletak jawatan.

Bagaimanapun pada 1998 Anwar disingkirkan daripada UMNO dan kerajaan atas dakwaan salah laku seks dan rasuah.

Perkembangan itu mencetuskan gerakan reformasi dan kedua-dua mereka menjadi seteru yang seolah-olah tidak dapat didamaikan.

Bagaimanapun selepas 18 tahun Anwar dan Dr Mahathir bersemuka serta bersalaman di mahkamah Jalan Duta pada 5 September dan mencetuskan pelbagai spekulasi.-sumber

"Please listen carefully. I am your brother and I am here to help you..." - Zahid Hamidi @Zahid_Hamidi

KEPALA BATAS: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi said now is the time for Umno to help its partners in Barisan Nasional, for the support it received when the party was faced with a crisis about 30 years ago. 

Pointing to the time when Umno was banned in 1988, the Umno vice president reminded party members that it was BN component parties that came to the party's aid. "Life is a cycle. 

There are times when you are up and there are times you are down. It is now time for Umno to help our friends. "In Penang's case, we will help Penang BN to recapture the state from the current administration," he said when officiating Umno Kepala Batas division delegates meeting this afternoon. Present were state BN chief Teng Chang Yeow, Umno Kepala Batas division chief Datuk Seri Reezal Merican Naina Medican and former prime minister Tun Abdullah Ahmad Badawi. 

Zahid said both he and Teng agreed that there was a need to bring BN back to power in Penang. "Please listen carefully. I am your brother and I am here to help you. "I have no hidden agenda," he said. Zahid added that the beauty of BN lies in its willingness to share power. "Umno is not here to grab all the seats. We believe in power sharing. "And we have never discriminate other races," he added. 

Earlier, Teng had blamed Umno for the coalition’s failure to recapture Penang in the last general election, after Zahid made a remark that Gerakan and MCA should follow Umno’s footsteps. He said BN lost Penang not because of weak election machinery or lack of unity, but because of Umno.

Read More : http://www.nst.com.my/news/2016/09/172261/time-umno-help-bn-partners-says-zahid

Thursday, 4 August 2016

Hentam UMNO?! Ahli UMNO Keluar Parti Kemudian Kritik Bukan Perkara Biasa...

Ahli Parlimen Lenggong, Datuk Shamsul Anuar Nasarah berkata beliau sedikit pun tidak terkejut dengan pelbagai ungkapan serta tohmahan yang dilontarkan oleh bekas pemimpin parti terhadap UMNO termasuk daripada bekas Timbalan Presiden UMNO, Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang.

Cuma yang dikesalkan tegas beliau tanpa segan silu mereka menghalakan serangan kepada parti yang telah sekian lama memberikan tempat dan kedudukan pada mereka.

Shamsul Anuar Nasarah“UMNO dan Barisan Nasionallah yang menaikkan mereka, dan begitu banyak nikmat yang mereka perolehi dari parti keramat ini.

“Malah ketika berada di dalam saf kepimpinan utama mereka jugalah yang sentiasa ingatkan ahli agar sayangkan parti. Mereka juga lah yang selalu berikan penekanan kepada konsep kesetiaan dan sebagainya kepada seluruh ahli parti. Lontaran berkenaan bergema setiap kali perhimpunan agung UMNO dan sebagainya.

“Itulah yang sering kita dengar…dan itulah yang sering kita di akar umbi serta di pelbagai peringkat cawangan diingatkan agar menjaga parti yang telah berjasa kepada rakyat dan negara ini.

“Alih-alih apabila berada di luar parti pelbagai kritikan pula dilemparkan pada parti. UMNO diherdik dan ditohmah dengan pelbagai gelaran yang tidak sepatutnya oleh mereka yang mendapat nikmat daripadanya. Lebih tidak boleh diterima apabila membuat kenyataan UMNO umpama kereta buruk. Ini kenyataan yang cukup dangkal. Inilah budaya mereka dulunya mendapat kedudukan lebih daripada orang lain sewaktu dalam parti dan kini bersikap ‘tidak mengenang budi’ bila diluar parti ,“ katanya kepada UMNO-Online, di sini, hari ini.

Shamsul yang juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO seterusnya menegaskan budaya sedemikian rupa bukanlah satu benda dan perkara yang baru bagi mereka yang meninggalkan parti kerena kecewa atau sebagainya.

“Ini bukan baru berlaku hari ini malah senario ini sudah kerap kali berlaku. Kalau kita tengok sejarah semasa penubuhan semangat 46 contohnya..rasanya begitulah nadanya. Pellbagai kritikan diluahkan. Begitu juga selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Presiden UMNO. Sekali lagi UMNO menjadi sasaran.

“Tidak terkecuali juga mereka yang keluar atau pun dipecat…nadanya amat berlainan sekali ketika berada di dalam parti. Jadi apa yang berlaku hari ini khususnya pelbagai kenyataan daripada bekas pimpinan parti adalah satu kebiasaan,“ ujarnya.

Namun walaupun demikan kata beliau lagi ia dengan jelas menunjukkan pemimpin atau ahli sebegini tidak boleh kita jadikan contoh dan ia juga menunjukan bahawa perjuangan mereka selama ini, seakan akan tiada prinsip dan keikhlasan.

“Justeru kepada ahli parti kita mesti terus kukuhkan parti kerana parti lebih penting daripada individu. TSMY adalah contoh bekas pemimpin UMNO yang sukar dicontohi, prinsip perjuanganya berubah dan jelas agenda dan dendam peribadi telah menguasai dirinya ketika ini,“ ujar beliau.-sumber

JOMO: UMNO dulu kini dan selamanya...